Vi är glada att under hösten ha börjat fira gudstjänst med gudstjänstdeltagare på plats igen efter att under våren och sommaren enbart haft webbsända gudstjänster. För att efterleva de restriktionerna som finns kring storleken på offentliga samlingar så använder vi oss av ett bokningssystem.

Varje vecka mejlas en länk ut till församlingens medlemmar för dem att boka plats i söndagens gudstjänst. Om du vill fira gudstjänst med med Equmeniakyrkan Gråbo men inte är officiell medlem i församlingen så går det också bra. Kontakta församlingens pastor och föreståndare på tel 0729-75 82 03 så bokar han en plats åt dig. Varmt välkommen!

När du kommer till Equmeniakyrkan Gråbo för att fira gudstjänst tänker då på att:

– Hålla fysisk distans till varandra.
– Använda de anvisade sittplatserna i serveringen och kyrksal.
– Tvätta eller sprita händerna.
– Hosta och nys i armvecket.
– Stanna hemma om du har sjukdomssymtom.