Scoutdräkten

Scouter har alltid burit scoutdräkt och olika varianter finns i hela världen. Grundplaggen i scout är en scoutskjorta med märken och scouthalsduk med sölja. I Sverige har vi en blå dräkt som är gemensam för alla scoutförbund.
Dräkten förses med märken för att att markera vår tillhörighet, deltagande och intressen.
Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna har lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen mycket mer än själva tygbiten.

Praktisk information:

Kontaktperson: Johanna Johansson
Telefon: 0730-974776

KONTAKTA JOHANNA

Scoutens bön

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen

Scoutens lag

1 En scout söker sin tro och respekterar andras
2 En scout är ärlig och pålitlig
3 En scout är vänlig och hjälpsam
4 En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5 En scout möter svårigheter med gott humör
6 En scout lär känna och vårda naturen
7 En scout känner ansvar för sig själv och andra