Påsk 2022

Samlingar

Morgonandakt i andaktsrummet kl 09.00 måndag – påskdagen.

14/4 kl 19.00 Getsemanestund

15/4 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst

17/4 kl 11.00 Påskdagsgudstjänst

Bönehjälp i påsk

Varje påsk firar kristna i hela världen minnet av Jesus död och uppståndelse. Så gör också vi i Equmeniakyrkan Gråbo. Nedan hittar du en bönehäfte med en kort morgonandakt bestående av bibeltexter, böner och en kort reflektion över en bibeltext för varje dag från måndag till påskdagen i stilla veckan. Du har också möjlighet att lyssna till andakten varje dag och be med i bönerna samtidigt utifrån bönehäftet.

Du som har möjlighet och vill har dessutom möjlighet att komma till andaktsrummet i vår kyrkobyggnad varje dag kl 09.00 under hela stilla veckan för en kort andakt.

Bönehäfte

Läs bönehäftet