INTRO
VIDEO
FÖR REFLEKTION
MUSIK
BOKTIPS
MINNESVERSAR
STÖD

Våra själars herde och vårdare

INTRO
VIDEO
FÖR REFLEKTION
MUSIK
BOKTIPS
MINNESVERSAR
STÖD

TEMAVERS VÅREN 2020

”Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.” – 1:a Petrusbrevet 2:25

Fri att följa Jesus

Att vara människa innebär att möta med- och motgångar som lämnar avtryck i oss och som formar oss som personer. Eftersom världen är trasig och i olag så är inte den som är kristen undantagen från att möta sådana saker. De goda nyheterna är att Gud på ett avgörande vis  agerat i och genom Jesus Kristus för att befria och upprätta världen och även om vi fortfarande väntar på Guds slutliga ingripande i historien så finns det möjlighet att erfara liv och frihet i Guds rike och i mötet med Jesus Kristus redan nu.

Med det som grund kommer vårens predikoserie ”Våra själars herde och vårdare” fokusera på hur Jesus vill hjälpa oss med saker som självbild och felaktiga bekräftelsebehov, sår och besvikelser, sorg, oro, stress, tvivel, och beroenden. Det kan nästan låta som någon form av terapeutiskt självhjälpsprogram och personlig utveckling. Men det är inte syftet. Syftet är att vi genom mötet med Jesus kan få bli fria för att följa honom ännu närmre!

Som en hjälp för dig att öppna dig för Gud och vad han vill göra i ditt liv under våren finns det en rad resurser samlade på den här sidan. Du hittar introduktioner till söndagarnas förkunnelse som du kan läsa i förväg. Det finns frågor att reflektera över efter att du tagit del av förkunnelsen och videoklipp, musiklänkar, boktips och bibelversar att memorera som ytterligare sätt att ge rum för Guds Ande att verka. Låt oss tillsammans söka Gud och be honom göra ett verk i våra liv under tiden för ”Våra själars herde och vårdare”.

TEMAVERS VÅREN 2020

”Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.” – 1:a Petrusbrevet 2:25

Fri att följa Jesus

Att vara människa innebär att möta med- och motgångar som lämnar avtryck i oss och som formar oss som personer. Eftersom världen är trasig och i olag så är inte den som är kristen undantagen från att möta sådana saker. De goda nyheterna är att Gud på ett avgörande vis  agerat i och genom Jesus Kristus för att befria och upprätta världen och även om vi fortfarande väntar på Guds slutliga ingripande i historien så finns det möjlighet att erfara liv och frihet i Guds rike och i mötet med Jesus Kristus redan nu.

Med det som grund kommer vårens predikoserie ”Våra själars herde och vårdare” fokusera på hur Jesus vill hjälpa oss med saker som självbild och felaktiga bekräftelsebehov, sår och besvikelser, sorg, oro, stress, tvivel, och beroenden. Det kan nästan låta som någon form av terapeutiskt självhjälpsprogram och personlig utveckling. Men det är inte syftet. Syftet är att vi genom mötet med Jesus kan få bli fria för att följa honom ännu närmre!

Som en hjälp för dig att öppna dig för Gud och vad han vill göra i ditt liv under våren finns det en rad resurser samlade på den här sidan. Du hittar introduktioner till söndagarnas förkunnelse som du kan läsa i förväg. Det finns frågor att reflektera över efter att du tagit del av förkunnelsen och videoklipp, musiklänkar, boktips och bibelversar att memorera som ytterligare sätt att ge rum för Guds Ande att verka. Låt oss tillsammans söka Gud och be honom göra ett verk i våra liv under tiden för ”Våra själars herde och vårdare”.

VÅRA SJÄLARS HERDE OCH VÅRDARE

Många människor kämpar med sin självbild. Det kan få olika följder. Somliga blir beroende av människors bekräftelse för att känna sig tillfreds med sig själva. Andra döljer osäkerheten bakom ett sturskt och stolt yttre. Ingen av attityderna är till någon hjälp för den som vill följa Jesus. I den här predikan utforskar vi hur evangeliet sätter oss fria från en felaktig självbild och visar att vi var förlorade och vilsna men nu har en ny identitet. Vi tillhör Kristus.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Hur tror du att en felaktig självbild kan påverka människor?
 • Om du är ärlig, känner du dig trygg med vem du är?
 • Vilken skillnad gör det för dig att veta att om du tror på Jesus så tillhör du honom?

BÖN

Gud, hjälp oss att se på oss själva som du ser på oss. Sätt oss fria fria från en felaktig bild av mig själv och lär mig att följa Jesus på alla livets områden. Amen.

NÄR LIVET INTE BLIR SOM MAN TÄNKT SIG

Livet blir inte alltid som man tänker sig. Ibland kan det handla om små besvikelser men ibland drabbas vi av saker i våra liv som gör avtryck och lämnar djupa sår. I den här predikan frågar vi oss hur vi kan leva med sår och vad Gud vill göra i våra liv för att våra sår inte skall hindra oss att följa Jesus.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Har du varit med om saker i ditt liv som påverkar dig än idag?
 • Hur hanterar du motgångar och besvikelser? Finns det något i ditt sätt att förhålla dig till dessa som du behöver förändra?

BÖN

Herre du känner oss utan och innan, du vet allt om oss och vi kan inte dölja något för dig. Hjälp mig Gud att förhålla mig till besvikelser i mitt liv på ett sätt som inte gör mig bunden. Låt din helige Ande göra ett verk i mitt inre och gör mig så hel jag kan bli. Amen.

ETT SUNT LIV

För många människor idag präglas tillvaron av ett högt tempo och en fulltecknad kalender. Det går ofta bra och somliga tycker om att hålla ett högt tempo. Samtidigt hör vi återkommande rapporter om hur mängden sjukskrivningar ökar och att människor ”bränner ut sig”. Hur bör en kristen i ljuset av att hon vill följa Jesus tänka kring balansen mellan vila och arbete? Har Jesus något att säga till oss vad det gäller balansen mellan vila och arbete?

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Vad har du för ”goda gränser” i ditt liv, eller vad skulle du vilja ha för goda gränser i ditt liv?
 • Har du någon dag eller stund i veckan då du släpper taget och lämnar dina bördor hos Jesus?
  Om inte: skulle du kunna hitta en sådan dag, eller åtminstone en stund en dag som du bestämmer är fri från arbete, städning och annat som hänger över dig?
 • Om du har en sådan dag redan: hur ser gränserna ut för dagen, vad är det du framförallt behöver släppa taget om för att slappna av? Gör du det?
 • Är du alltid uppkopplad med mobil/dator, eller har du stunder då du bara är där du är?
 • ”Bekymra er inte” så enkla ord och ändå så svårt. Kan du hitta en stund på dagen då du bara kort påminner dig om att du inte är ensam utan att det finns en Gud som har ditt liv i sin hand.
 • ”Till Guds större ära och till det större allmänna goda” – Tänker du på Gud, dig själv och din medmänniska i det du gör, eller är det något av de tre du missat längs vägen?

BÖN

Gud du som skapat oss och som har inrättat världen efter vissa ordningar och som en god Far sätter upp gränser för vårt bästa, hjälp oss att inte överträda de gränserna och leva med ett tempo och balans som visar att vi lever i Jesus efterföljd. Amen.

TVIVEL

Ibland kan vi känna oss som mannen som ropade ut ”Jag tror, hjälp min otro!”. Att tvivla på Gud eller att ha tvivel kring den kristna tron överhuvudtaget är inte något ovanligt. Men ändå håller vi ofta våra tvivel och våra frågor för oss själva. Hur lever man med obesvarade frågor? Vad gör man som troende för att tvivel inte skall äta upp en från insidan?

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Bär du på tvivel och obesvarade frågor som du inte delat med någon? Vad är det som hindrar dig från att dela dina tankar med andra troende?
 • Har du sökt efter svar på dina obesvarade frågor, eller oroar du dig för vad det skulle leda till?
 • Hur hanterar du tvivel och obesvarade frågor kring tron?

BÖN

Herre du är all sannings Gud och du är en hjälp i nöden som är väl beprövad. Till dig kommer jag med mina tvivel och frågor och ber att du skall leda mig på rätta vägar och hjälpa mig hitta svar på mina frågor och ett sätt att leva med de obesvarade frågorna som jag bär på så att de inte bryter ned min tro på dig. Amen

SJUKDOM OCH SORG

Alla människor drabbas av sorger. Nära och kära lämnar oss för eller senare. Ibland har vi bett många böner som inte fått det svar vi önskar. Hur lever man med den verkligheten? Hur kan Gud hjälpa oss igenom perioder av sorg och obesvarade böner? Hur kan jag finna ett hopp som bär genom livets olika skeenden.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Har du människor i din närhet som kan vara till ett stöd för dig i sjukdomsperioder eller när du förlorat någon anhörig?
 • Hur hanterar du risken att bli bitter på grund av uteblivna bönesvar? Är det något i din attityd som du skulle behöva ändra på för att må bättre?

BÖN

FRIHET FRÅN BEROENDEN

Dåliga vanor kan vara svåra att bryta sig fri från. Rena beroenden kan hålla människor i ett ännu hårdare järngrepp. Men Jesus vill och kan hjälpa människor till ett liv i frihet att följa honom. Många gånger innebär det en rejäl kamp men med stöd och hjälp är det möjligt att bryta dåliga vanor och bli fri från beroenden,

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Finns det vanor eller beteendemönster i ditt liv som du skulle behöva bryta?
 • Finns det personer i din närhet som du vågar berätta om dina svagheter och problem?

BÖN

Herre hjälp mig! Jag vill bli fri att följa din Son och fördjupa min överlåtelse till honom. Hjälp mig att bryta med dåliga vanor och ge mig kraft att övervinna beroenden. Amen

Musik

Musik har en förmåga att tala till människor på ett sätt som ibland kan vara som ”balsam för själen”. Här har vi samlat några låtar från olika artister som kanske kan tala till dig och beröra ditt inre.

VÅRA SJÄLARS HERDE OCH VÅRDARE

Många människor kämpar med sin självbild. Det kan få olika följder. Somliga blir beroende av människors bekräftelse för att känna sig tillfreds med sig själva. Andra döljer osäkerheten bakom ett sturskt och stolt yttre. Ingen av attityderna är till någon hjälp för den som vill följa Jesus. I den här predikan utforskar vi hur evangeliet sätter oss fria från en felaktig självbild och visar att vi var förlorade och vilsna men nu har en ny identitet. Vi tillhör Kristus.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Hur tror du att en felaktig självbild kan påverka människor?
 • Om du är ärlig, känner du dig trygg med vem du är?
 • Vilken skillnad gör det för dig att veta att om du tror på Jesus så tillhör du honom?

BÖN

Gud, hjälp oss att se på oss själva som du ser på oss. Sätt oss fria fria från en felaktig bild av mig själv och lär mig att följa Jesus på alla livets områden. Amen.

NÄR LIVET INTE BLIR SOM MAN TÄNKT SIG

Livet blir inte alltid som man tänker sig. Ibland kan det handla om små besvikelser men ibland drabbas vi av saker i våra liv som gör avtryck och lämnar djupa sår. I den här predikan frågar vi oss hur vi kan leva med sår och vad Gud vill göra i våra liv för att våra sår inte skall hindra oss att följa Jesus.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Har du varit med om saker i ditt liv som påverkar dig än idag?
 • Hur hanterar du motgångar och besvikelser? Finns det något i ditt sätt att förhålla dig till dessa som du behöver förändra?

BÖN

Herre du känner oss utan och innan, du vet allt om oss och vi kan inte dölja något för dig. Hjälp mig Gud att förhålla mig till besvikelser i mitt liv på ett sätt som inte gör mig bunden. Låt din helige Ande göra ett verk i mitt inre och gör mig så hel jag kan bli. Amen.

ETT SUNT LIV

För många människor idag präglas tillvaron av ett högt tempo och en fulltecknad kalender. Det går ofta bra och somliga tycker om att hålla ett högt tempo. Samtidigt hör vi återkommande rapporter om hur mängden sjukskrivningar ökar och att människor ”bränner ut sig”. Hur bör en kristen i ljuset av att hon vill följa Jesus tänka kring balansen mellan vila och arbete? Har Jesus något att säga till oss vad det gäller balansen mellan vila och arbete?

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Vad har du för ”goda gränser” i ditt liv, eller vad skulle du vilja ha för goda gränser i ditt liv?
 • Har du någon dag eller stund i veckan då du släpper taget och lämnar dina bördor hos Jesus?
  Om inte: skulle du kunna hitta en sådan dag, eller åtminstone en stund en dag som du bestämmer är fri från arbete, städning och annat som hänger över dig?
 • Om du har en sådan dag redan: hur ser gränserna ut för dagen, vad är det du framförallt behöver släppa taget om för att slappna av? Gör du det?
 • Är du alltid uppkopplad med mobil/dator, eller har du stunder då du bara är där du är?
 • ”Bekymra er inte” så enkla ord och ändå så svårt. Kan du hitta en stund på dagen då du bara kort påminner dig om att du inte är ensam utan att det finns en Gud som har ditt liv i sin hand.
 • ”Till Guds större ära och till det större allmänna goda” – Tänker du på Gud, dig själv och din medmänniska i det du gör, eller är det något av de tre du missat längs vägen?

BÖN

Gud du som skapat oss och som har inrättat världen efter vissa ordningar och som en god Far sätter upp gränser för vårt bästa, hjälp oss att inte överträda de gränserna och leva med ett tempo och balans som visar att vi lever i Jesus efterföljd. Amen.

TVIVEL

Ibland kan vi känna oss som mannen som ropade ut ”Jag tror, hjälp min otro!”. Att tvivla på Gud eller att ha tvivel kring den kristna tron överhuvudtaget är inte något ovanligt. Men ändå håller vi ofta våra tvivel och våra frågor för oss själva. Hur lever man med obesvarade frågor? Vad gör man som troende för att tvivel inte skall äta upp en från insidan?

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Bär du på tvivel och obesvarade frågor som du inte delat med någon? Vad är det som hindrar dig från att dela dina tankar med andra troende?
 • Har du sökt efter svar på dina obesvarade frågor, eller oroar du dig för vad det skulle leda till?
 • Hur hanterar du tvivel och obesvarade frågor kring tron?

BÖN

Herre du är all sannings Gud och du är en hjälp i nöden som är väl beprövad. Till dig kommer jag med mina tvivel och frågor och ber att du skall leda mig på rätta vägar och hjälpa mig hitta svar på mina frågor och ett sätt att leva med de obesvarade frågorna som jag bär på så att de inte bryter ned min tro på dig. Amen

SJUKDOM OCH SORG

Alla människor drabbas av sorger. Nära och kära lämnar oss för eller senare. Ibland har vi bett många böner som inte fått det svar vi önskar. Hur lever man med den verkligheten? Hur kan Gud hjälpa oss igenom perioder av sorg och obesvarade böner? Hur kan jag finna ett hopp som bär genom livets olika skeenden.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Har du människor i din närhet som kan vara till ett stöd för dig i sjukdomsperioder eller när du förlorat någon anhörig?
 • Hur hanterar du risken att bli bitter på grund av uteblivna bönesvar? Är det något i din attityd som du skulle behöva ändra på för att må bättre?

BÖN

FRIHET FRÅN BEROENDEN

Dåliga vanor kan vara svåra att bryta sig fri från. Rena beroenden kan hålla människor i ett ännu hårdare järngrepp. Men Jesus vill och kan hjälpa människor till ett liv i frihet att följa honom. Många gånger innebär det en rejäl kamp men med stöd och hjälp är det möjligt att bryta dåliga vanor och bli fri från beroenden,

FRÅGOR FÖR REFLEKTION

 • Finns det vanor eller beteendemönster i ditt liv som du skulle behöva bryta?
 • Finns det personer i din närhet som du vågar berätta om dina svagheter och problem?

BÖN

Herre hjälp mig! Jag vill bli fri att följa din Son och fördjupa min överlåtelse till honom. Hjälp mig att bryta med dåliga vanor och ge mig kraft att övervinna beroenden. Amen

Musik

Musik har en förmåga att tala till människor på ett sätt som ibland kan vara som ”balsam för själen”. Här har vi samlat några låtar från olika artister som kanske kan tala till dig och beröra ditt inre.

Boktips

Det finns många goda själavårdande böcker som kan hjälpa en kristen att uppleva en större frihet att följa Jesus. Här hittar du några boktips på böcker att läsa.

Upprättelse och helandeKänner du dig sårad? Gör själen ont? Har du svårt att bryta nega­tiva tanke- och beteendemönster? Sitter du fast i någon synd? Bär du på oförlåtelse och bitterhet? Oavsett hur dina behov­ ser ut finns det en väg framåt – en väg till upprättelse och helande, och denna bok kan bli ett bra redskap i den processen.Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa­­ människor på vägen till frihet, upprättelse och helande. I denna­ kärnfulla bok delar hon på ett begripligt sätt med sig av sina erfaren­heter och sin kunskap i ämnet.

Den jag vill vara

Det kan hända dig. John Ortberg skriver om hur du hittar din allra bästa plats, den som Gud har skapat åt dig. När John Ortberg skriver om kallelse är det med glädje för vad kan vara bättre än att hitta det liv man är skapad för? Originalutgåvan av Den jag vill vara, The me I want to be, har fått fantastiska recensioner. En läsare kallar den ett kärleksbrev från John Ortberg till oss kristna.

MINNESVERSAR

Att memorera Guds ord är ett fantastiskt sätt att låta Guds ord få utrymme i våra liv och genom att memorera bibeltexter ger du Guds Ande en ingång att tala till dig. När du minst anar det eller som mest behöver det så påminner Den helige Ande dig om bibelverser som du memorerat för att uppmuntra, trösta och ge dig förnyad kraft. Här finner du ett antal bibelverser med koppling till vårens predikoserie som du kan memorera under våren.

1 Petrus 2:25

Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. – 1 Petrus 2:25

Mark 6:31

Han sade till dem: ”Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite.”

Jak 5:16

Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.

Klag 3:25

Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom.

Ps 121:1-2

Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.

Jesaja 41:18

Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö och torrt land till källsprång.

STÖD OCH VÄGLEDNING

Jesus vill göra oss fria att följa honom men erfarenheten och Guds ord lär oss att det många gånger inte sker på ett ögonblick. Att rätta till en felaktig självbild,  komma över besvikelser, bearbeta tvivel eller bryta med ett beroende eller en destruktiv ovana kan ta tid. De flesta gånger innebär det en process. Inte så sällan behövs vägledning och stöd i den processen.

SAMTAL MED PASTOR

Du kan alltid vända dig till någon av församlingens pastorer för att få andlig vägledning, själavård och stöttning i förbön. Ibland kan problemen gå djupare än vad en pastor eller själavårdare är kompetenta att hjälpa till med. I de fallen hjälper församlingens pastorer dig gärna vidare till en kontakt med en professionell samtalsterapeut eller psykolog.


Andreas Engström

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-75 82 03
E-post: Maila Andreas


Carina Hult

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-77 67 24
E-post: Maila Carina


Johannes Larsson

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0737- 69 72 52
E-post: Maila Johannes