Fira påsk

I Gamla testamentet gav Gud sitt folk befallningen att fira en rad olika högtider. Hela det judiska livet kom att kretsa kring dessa högtider och året fick en rytm baserad på tron på Gud. Med glädje och tacksamhet fick gudsfolket regelbundet påminna sig själva om vem Gud var och vad han hade gjort för sitt folk. Så har också den kristna kyrkan fortsatt att fira högtider då vi påminner oss om vem Gud är och vad han gjort. I påsktider rör vi oss nära evangeliets centrum och fokuserar på det som Paulus beskriver som det allra viktigaste:
Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna – 1 Kor 15:3
Även om årets påskfirande kommer se annorlunda ut än vad det gjort de senaste åren, p.g.a coronavirsuet, så vill jag uppmuntra dig att låta påsken bli ett tillfälle då du söker Gud. Mitt i oro och osäkerhet finns det inget bättre vi kan göra än att vända oss till Herren. Som en hjälp på vägen vill jag inbjuda dig att ta del av ett enklare andaktsmaterial som innehåller ett kortare videoklipp, bibeltexter dag för dag , några korta frågor för personlig reflektion och en avslutande bön att be i enskildhet eller tillsammans med andra.
Med önskan om Guds välsignelse
/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo

Jesus rider in i Jerusalem

Bibeltext

 • Matt 21:1-11

Reflektionsfrågor

 • Vilka tillgånger, förmågor och resurser har du som Herren behöver?
 • Vem är Jesus för dig?

Bön

Gud lär mig hur jag kan stå till ditt förfogande och låt mig lära känna din Son och vem han är bättre och bättre. Amen

Jesus rensar templet

Bibeltext

 • Matt 21:11-22

Reflektionsfrågor

 • Hur går Jesus ilska ihop med din bild av vem Jesus är? Behöver du ändra din uppfattning om vem Jesus är på något vis?
 • Finns det saker i vårt samhälle och i våra kyrkor som du tror gör Jesus upprörd på samma vis som när han välter penningväxlarnas bord på tempelplatsen?

Bön

Herre, hjälp mig att se saker i mitt liv som behöver rensas ut så att jag kan bli mer lik din Son. Amen

Jesus konfronterar de judiska ledarna

Bibeltext

 • Matt 21:23-46

Reflektionsfrågor

 • Varför är Jesus kritisk mot de judiska ledarna?
 • Finns det något område i ditt liv där du sagt ”Ja Herre” men inte gjort det du sagt ja till?

Bön

Gud ge mig ett hjärta som är villigt att vända om när jag väljer att först inte lyssna till din vilja. Amen

Judas tar emot pengar för att förråda Jesus

Bibeltext

 • Matt 26:6-16

Reflektionsfrågor

 • Vad tror du drev Judas till att acceptera de 30 silvermynten?
 • Vad är det dyrbaraste du gett till Jesus?

Bön

Fader låt mig följa i fotspåren till kvinnan som smorde Jesus med balsam. Jag vill ge det dyrbaraste jag har till dig. Hjälp mig att släppa taget. Amen

Den sista måltiden

Bibeltext

 • Matt 26:17-35

Reflektionsfrågor

 • Vilka känslor väcks hos dig inför det faktum att Gud berett oss förlåtelse för våra synder genom Jesus död?
 • Petrus var säker på att han aldrig skulle överge Jesus men Jesus säger att han kommer förneka honom. Hur tror du att de orden påverkade Petrus?

Bön

Tack Gud för din stora nåd och barmhärtighet. Tack att du lät din Son komma till världen för att bringa förlåtelse för min synd.  Amen

Jesus blir korsfäst

Bibeltext

 • Matt 27:1-56

Reflektionsfrågor

 • Hur kan tron på den korsfäste Jesus skänka dig hopp och tro just idag?
 • Jesus kallar alla kristna att gå korsets väg. Vad kan det innebära för dig?

Bön

Det är svårt att förstå Herre att du kom till världen för att dö en förnedrande och plågsam död på ett kors. Tack Gud att du har delat världens lidande och smärta och vet vad det är av egen erfarenhet.  Amen

Påskafton

På påskafton ligger Jesus kropp i graven i väntan på uppståndelsen. Så lever vi var och en också nu och väntar på att Gud skall gripa in och föra historien till dess fullbordan. Samtidigt finns det situationer som vi önskar att Gud skulle gripa in i. Nämna någon eller några situationer som du önskar att Gud ska gripa in och vänta i stillhet på Gud.

Den tomma graven

Bibeltext

 • Matt 28:1-20

Reflektionsfrågor

 • ”Var inte rädda” säger ängeln till kvinnorna vid graven, ”Jesus har uppstått”. Finns det något du är rädd för som du kan berätta för Gud om?
 • Vem i din närhet vet inte om att Jesus lever? Hur kan du berätta för den personen?

Bön

Gud du uppväckte Jesus från de döda och besegrade dödens krafter. Låt mig får erfara mer av uppståndelselivet och din kraft i mitt liv. Amen