EKUMENISK BÖNEHELG 9 – 11 NOVEMBER

Nedan hittar hittar du programmet för den ekumeniska bönehelgen den 9 – 11 november.

Fredag 9 November

Kl 19.00 Uppstart med bön och lovsång. Carina Hult leder samlingen.

Lördag 10 November

Lördag morgon startar vi ett ekumeniskt bönedygn. I Equmeniakyrkan har sidosalen inretts för enskild bön och bön i grupp.

Kl 15.00 – 16.00 Håller vi bönerummet och bönestationerna särskilt öppna för barnfamiljer. Ta med dina barn och be tillsammans med dem. Samtidigt håller Andreas Engström ett seminarium på temat ”Att be med dina barn”.

Kl 18.00 Bönesamling med soppa, nattvard. Sven Lindberg (Svk) leder nattvard. Samlingen markerar också starten på en kväll för ungdomar med gemenskap, lekar, lovsång och bön.

Kl 21.00 Ungdomsgruppen bjuder in till lovsångssamling och bön.

Söndag 11 November

På söndag morgon avslutas vårt gemensama bönedygn.

Kl 11.00 Gudstjänst i respektive församling

Kl 19.00 Avslutning på den Ekumeniska bönehelgen. Andreas Engström leder. Alf Källström undervisar och leder tillsammans med Catharina Källström lovsång.