Det är en speciell tillvaro vi finns i. För många av oss har vardagen ändra karaktär och osäkerheten inför framtiden är påtaglig. Mitt i allt detta vill vi som församling stå tillsammans och i allt peka på det hopp som finns hos Jesus. Det är därför vi driver de verksamheter vi gör. Dessa verksamheter riktar sig personer i olika åldrar och påverkas i olika utsträckning av det aktuella Covid 19-utbrottet. Som församling vill vi agera ansvarsfullt i den situation som är och utvärderar därför löpande vilka verksamheter som vi bedömer kan fortlöpa eller bör pausas. Vår bedömning utgår ifrån de riktlinjer som staten och ansvariga myndigheter utfärdar nationellt eller lokalt. Det innebär att förändringar i församlingens verksamhet kan komma med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att besöka församlingens hemsida eller sociala medier.

Gudstjänst

2020-03-27 meddelade regeringen att alla offentliga sammankomster med mer än 50 deltagare är förbjudna tills vidare. Detta för att ytterligare minska smittspridningen i Sverige. Förbudet träder i kraft 2020-03-29 vilket innebär att Equmeniakyrkan Gråbo tills vidare inte firar någon gudstjänst på söndag förmiddagar. Det innebär också att det ordinarie nattvardsfirandet pausas tills vidare.

Som församling får vi söka andra vägar att upprätthålla vår gemenskap och omsorg och vi arbetar för att göra det möjligt för församlingsmedlemmar och andra att ta del av en gudstjänst via webben.

Ideellt engagemang

Equmeniakyrkan Gråbos arbete drivs främst av frivilligt engagerade ledare. Alla som har ansvar och ledaruppdrag skall vet att de är fria att avstå från uppgifter de inte är bekväma med att utföra i den situation som nu råder.

Pausade verksamheter och samlingar

Inom ramen för vår fortgående verksamhet har vi tills vidare pausat:

 • Gudstjänster
 • Mötesplats
 • Tillsammans är vi starka
 • Vilande nålen
 • Torsdagsbönen
 • Sopplunch
 • Andakter på äldreboende
 • Frukostar

Det har skett som en följd av att dessa verksamheter drivs av personer eller har en huvudsaklig målgrupp som ingår i en riskgrupp.

Pågående verksamheter och samlingar

 • Smågrupper, bönegrupper, bibelgrupper.
 • Tänk & tro
 • Ekumenisk bön 1 gång i månaden
 • Uthyrning av lokaler

I mån av ledartillgång fortgår följande barn och ungdomsverksamheter:

 • Småstjärnorna
 • Singstarz
 • Nyingscout
 • Scout
 • Tonår
 • Konfirmation
 • Exodus
 • Söndax

Dessa verksamheter riktar sig mot barn och unga som generellt inte ingår i någon riskgrupp. Utifrån de riktlinjer som ansvariga myndigheter utfärdat bedömer vi att dessa verksamheter kan fortgå under förutsättningen att vi noga iakttar de riktlinjer som myndigheterna har betonat kring god handhygien, att avstå från att delta i samlingar vid sjukdomssymtom, e.t.c.

Om myndigheternas riktlinjer kring storlek på allmänna samlingar förändras på ett sådant sätt att våra verksamheter omfattas så kommer även dessa verksamheter att pausas tills vidare. Samma sak gäller om det fattas beslut, lokalt eller nationellt, om att grundskolorna i Gråbo skall stängas. Då pausas all verksamhet som riktar sig mot barn och unga. För samtliga verksamheter gäller att vi fortgående utvärderar från vecka till vecka huruvida de skall fortsätta som vanligt eller om dessa också bör pausas.

Övriga inplanerade samlingar

Utöver den verksamhet som pågår varje vecka finns en rad andra samlingar inplanerade.

 • Klädinsamling 31:a mars: Inställt
 • Klädinsamling 2:a april: Inställt
 • Ungdomarnas bönedygn 3:e april: Bönedygnet är utbytt mot en bönekväll.
 • Sångkväll med 8:a & 1 flygel: Samlingen flyttas fram. Datum meddelas senare.
 • Ekumenisk påsksamling på torget 12 april: Inställd
 • Kvällsmöte ”Dokumenterade mirakler” 18:e april: Samlingen flyttas till ett annat datum. Inget bestämt i dagsläget.