Barn är alltid välkomna i samband med våra gudstjänster. Om man inte vill eller orkar sitta med inne i kyrkan, så finns en lekhörna strax utanför, med lyssning så att föräldrar som är med kan följa med i gudstjänsten ändå.

Vissa söndagar har vi equmeniagudstjänster, andra har vi extra program för barn och ungdomar, som vi kallar för söndax. Vi delar in oss i tre grupper:

  • Himlakul: 4-6 år
  • Hangout: 7-9 år
  • Loud&Proud: 10-13 år

Här kan du ladda ner schemat för våren, eller kolla i almanackan på hemsidan när det är söndax!