På grund av de nya restriktioner som infördes den 12:e januari 2022 så har församlingen beslutat att anvisa platser för gudstjänstbesökare, så att avstånden på 1 meter mellan sällskap och max 8 personer/sällskap kan hållas. Max antal besökare är 50 personer.

Vi anser att gudstjänsterna skall vara öppna för alla, och att man inte skall behöva identifiera sig för att få komma på gudstjänst. Därför har vi valt att inte kräva vaccinationspass, utan istället begränsa antalet besökare.

Kyrkvärdarna kommer att räkna antalet deltagare och anvisa platser så att avstånd kan hållas. I dagsläget har vi ingen platsbokning för våra gudstjänster, men kommer att införa det om behovet finns. Tills dess är det först till kvarn som gäller.

Gudstjänsterna websänds också på vår Youtube-kanal, dit vi hänvisar om gudstjänsten skulle bli fullsatt eller om du har symptom som skulle kunna vara Covid-19