Mötesplats är inställt resten av terminen p.g.a nya råden angående Corona.