Personal

Pastor & föreståndare


Andreas Engström

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-75 82 03
E-post: Maila Andreas

Omsorgspastor


Carina Hult

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-77 67 24
E-post: Maila Carina

Ungdomspastor


Johannes Larsson

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0737-69 77 52
E-post: Maila Johannes

Församlingen & ungdomsavdelningen

Mossalaggsvägen 6, 443 43 Gråbo (se karta)

Pastorsexpedition: 0302-400 15
Köket: 0302-409 52
Fax: 0302-400 15
E-post: info@equmeniakyrkangrabo.se

Vice församlingsföreståndare: Lars-Ove Johansson
Telefon: 0739-14 17 36
E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan Gråbo

Plusgiro: 83813-6
Bankgiro: 606-3085
Swish: 123 511 13 49
Org.nr: 863500-0956

Equmenia Gråbo (Barn & ungdomsavdelningen)

Plusgiro: 414526-4

Ordinarie styrelse

John Olsson (ordförande)
Anders Johansson(Vice ordf)
Birgitta Arvidsson (sekreterare)
Ulrika Svenninghed  (vice sekreterare)
Kjell Jonsson (kassör)
Inger Karlsson
Anders Eriksson
AnneMarie Svenninghed
Annelie Nyberg
Alf Källström
Tomas Ståhl

Adjungerande

Andreas Engström (Pastor & Föreståndare)
Carina Hult (omsorgspastor)
Lars-Ove Johansson (vice Församlingsföreståndare)

Kontakt

Styrelsen samlas i regel 2:a tisdagen varje månad. Kontakta styrelsen via:
styrelse@equmeniakyrkangrabo.se

Barn & Ungdomsrådet (BUR) utgör styrelse & ledningsgrupp för Equmenia Gråbo som driver församlingens barn & ungdomsarbete. Här finns representanter för samtliga Equmenias verksamhetsgrenar.

Ordinarie ungdomsråd

Vakant (ordförande) –
Anders Svenninghed (vice ordförande)
Caroline Sävinger (vice ordförande)
Vakant (kassör) – Carl Johansson (Tillfällig kassör)
Maria Sand (sekreterare)
Carolina Eriksson

Adjungerade:

AnneMarie Svenninghed  (Styrelsens representant)
Johannes Larsson (Ungdomspastor)

UR samlas till möte en gång varje månad. Ungdomsrådet nås via e-post: ur@equmeniakyrkangrabo.se


Datum för årets BUR-möten:

Kommer senare.