Personal

Pastor & föreståndare


Andreas Engström

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-75 82 03
E-post: Maila Andreas

Omsorgspastor


Carina Hult

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-77 67 24
E-post: Maila Carina

Ungdomspastor


Johannes Larsson

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0737-69 77 52
E-post: Maila Johannes

Församlingen & ungdomsavdelningen

Mossalaggsvägen 6, 443 43 Gråbo (se karta)

Pastorsexpedition: 0302-400 15
Köket: 0302-409 52
Fax: 0302-400 15
E-post: info@equmeniakyrkangrabo.se

Vice församlingsföreståndare: Lars-Ove Johansson
Telefon: 0739-14 17 36
E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan Gråbo

Plusgiro: 83813-6
Bankgiro: 606-3085
Swish: 123 511 13 49
Org.nr: 863500-0956

Equmenia Gråbo (Barn & ungdomsavdelningen)

Plusgiro: 414526-4

Ordinarie styrelse

Nicklas Raask (ordförande)
John Olsson (ordförande)
Birgitta Arvidsson (sekreterare)
Rebecka Johansson (vice sekreterare)
Kjell Jonsson (kassör)
Inger Karlsson
Anders Eriksson
Anders Johansson
Ulrika Svenninghed
AnneMarie Svenninghed
Annelie Lundström

Adjungerande

Andreas Engström (Pastor & Föreståndare)
Carina Hult (omsorgspastor)
Lars-Ove Johansson (vice Församlingsföreståndare)
Representant från Ungdomsrådet

Kontakt

Styrelsen samlas i regel 2:a tisdagen varje månad. Kontakta styrelsen via:
styrelse@equmeniakyrkangrabo.se

Barn & Ungdomsrådet (BUR) utgör styrelse & ledningsgrupp för Equmenia Gråbo som driver församlingens barn & ungdomsarbete. Här finns representanter för samtliga Equmenias verksamhetsgrenar.

Ordinarie ungdomsråd

Vakant (ordförande) –
Anders Svenninghed (vice ordförande)
Louise Raask (vice ordförande)
Peter Sävinger (kassör) – e-post
Maria Sand (sekreterare)
Matilda Edvinsson (vice sekreterare)
Cecilia Harvey (ungdomsledare)

UR samlas till möte en gång varje månad. Ungdomsrådet nås via e-post: ur@equmeniakyrkangrabo.se


Datum för årets BUR-möten:

21 maj hos Anders Svenninghed
19 juni hos Matilda Edvinsson
20 augusti hos Maria Sand
17 september hos Louise Raask
15 oktober hos Anders Svenninghed
19 november hos Maria Sand
8 januari hos Matilda Edvinsson – förberedande möte inför årsmöte
31 januari 2020 Årsmöte