Kontakt 2018-08-23T23:32:33+00:00

Personal

Pastor & föreståndare


Andreas Engström

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-75 82 03
E-post: Maila Andreas

Omsorgspastor


Carina Hult

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-77 67 24
E-post: Maila Carina

Ungdomsledare


Cecilia Harvey

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0732-68 84 94
E-post: Maila Cecilia

Församlingen & ungdomsavdelningen

Mossalaggsvägen 6, 443 43 Gråbo (se karta)

Pastorsexpedition: 0302-400 15
Köket: 0302-409 52
Fax: 0302-400 15
E-post: info@equmeniakyrkangrabo.se

Vice församlingsföreståndare: Lars-Ove Johansson
Telefon: 0739-14 17 36
E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan Gråbo

Plusgiro: 83813-6
Bankgiro: 606-3085
Swish: 123 511 13 49
Org.nr: 863500-0956

Equmenia Gråbo (Barn & ungdomsavdelningen)

Plusgiro: 414526-4

Ordinarie styrelse

Nicklas Raask (ordförande)
John Olsson (ordförande)
Birgitta Arvidsson (sekreterare)
Rebecka Johansson (vice sekreterare)
Kjell Jonsson (kassör)
Inger Karlsson
Anders Eriksson
Anders Johansson
Ulrika Svenninghed
AnneMarie Svenninghed

Adjungerande

Andreas Engström (Pastor & Föreståndare)
Carina Hult (omsorgspastor)
Lars-Ove Johansson (vice Församlingsföreståndare)
Representant från Ungdomsrådet

Kontakt

Styrelsen samlas i regel andra och fjärde tisdagen i varje månad. Kontakta styrelsen via:
styrelse@equmeniakyrkangrabo.se

Ungdomsrådet (UR) utgör styrelse & ledningsgrupp för Equmenia Gråbo som driver församlingens barn & ungdomsarbete. Här finns representanter för samtliga Equmenias verksamhetsgrenar.

Ordinarie ungdomsråd

Oscar Sävinger (ordförande) – e-post
Gunilla Lindell (vice ordförande)
Peter Sävinger (kassör) – e-post
Anders Svenninghed (sekreterare)
Cecilia Harvey (ungdomsledare)
AnneMarie Svenninghed
Louise Raask

UR samlas i regel tillsammans med styrelsen, andra tisdagen i varje månad. Ungdomsrådet nås via e-post: ur@missionskyrkangrabo.se

Skicka e-post