Kontakt 2017-11-06T18:08:31+00:00

Personal

Pastor & föreståndare


Andreas Engström

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-758203
E-post: Maila Andreas

Omsorgspastor


Carina Hult

Telefon: 0302-400 15
Mobil: 0729-776724
E-post: Maila Carina

Ungdomsledare


Linnea Blomgren

Telefon: 0302-452 98
Mobil: 0763-270281
E-post: Maila Linnea

Församlingen & ungdomsavdelningen

Mossalaggsvägen 6, 443 43 Gråbo (se karta)

Pastorsexpedition: 0302-400 15
Köket: 0302-409 52
Fax: 0302-400 15
E-post: info@equmeniakyrkangrabo.se

Vice församlingsföreståndare: Lars-Ove Johansson
Telefon: 0739-14 17 36
E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan Gråbo

Plusgiro: 83813-6
Bankgiro: 606-3085
Swish: 123 511 13 49
Org.nr: 863500-0956

Equmenia Gråbo (Barn & ungdomsavdelningen)

Plusgiro: 414526-4

Ordinarie styrelse

Markus Larsson (ordförande)
Birgitta Arvidsson (vice ordförande & sekreterare)
Inger Karlsson (vice sekreterare)
Kjell Jonsson (vice ordförande & kassör)
Anders Eriksson
Lars Gustafsson
Anders Johansson
Linda Olsson
AnneMarie Svenninghed

Adjungerande

Andreas Engström (Pastor & Föreståndare)
Carina Hult (omsorgspastor)
Lars-Ove Johansson (vice Församlingsföreståndare)
Representant från Ungdomsrådet

Kontakt

Styrelsen samlas i regel andra och fjärde tisdagen i varje månad. Kontakta styrelsen via:
styrelse@equmeniakyrkangrabo.se

Ungdomsrådet (UR) utgör styrelse & ledningsgrupp för Equmenia Gråbo som driver församlingens barn & ungdomsarbete. Här finns representanter för samtliga Equmenias verksamhetsgrenar.

Ordinarie ungdomsråd

Oscar Sävinger (ordförande) – e-post
Gunilla Lindell (vice ordförande)
Peter Sävinger (kassör) – e-post
Anders Svenninghed (sekreterare)
Linnea Blomgren (ungdomsledare)
AnneMarie Svenninghed
Louise Raask

UR samlas i regel tillsammans med styrelsen, andra tisdagen i varje månad. Ungdomsrådet nås via e-post: ur@missionskyrkangrabo.se

Skicka e-post