Konfirmation 2017-09-28T22:55:00+00:00

KONFIRMATION

”Konfa” i Equmeniakyrkan

Tonåren och gymnasieåren är en period av stora förändringar, ställningstaganden och på många sätt en tid då grunden för livet läggs. Med den bakgrunden erbjuder Equmeniakyrkan Gråbo konfirmationsläsning. Det är ett erbjudande att ta reda att ta reda på vad kristen tro är, vad den kan innebära för dig och samtidigt fundera över vad du själv tror på och vill med ditt liv.

I konfirmationsundervisningen får du ta del av den kristna traditionens berättelse, vilket inkluderar bibelkunskap, historia, etik och trosuppfattningar. I undervisningen används olika former av pedagogik. Konfirmanden får lyssna till föreläsningar, ta del av grupp och samtalsövningar, lekar, videoklipp mm.

Om du bor i Gråbo så bjuds du in till konfirmation det år du fyller 14 och du behöver inte oroa dig över att du skall behöva prestera något. Det är inga läxor, inga prov och inga betyg. Det viktigaste är att du kommer på samlingarna och att du visar intresse för det vi gör tillsammans.

Konfirmationsläsning 2017 / 2018

I år drar konfirmationsläsningen igång den 6:e september kl 19.00 med upptakt då nya konfirmander och föräldrar till dessa är välkomna.

Frågor och intresseanmälan

Kontaktperson: Andreas Engström & Linnea Blomgren
E-post: 
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se
linnea.blomgren@equmeniakyrkangrabo.se
Telefon: 072 975 82 03 alt. 076 327 02 81

KONTAKTA KONFA-ANSVARIG