Församlingsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Equmeniakyrkan Gråbo till

Församlingsmöte

Söndag 14 januari 2018 klockan 18.00

  1. Genomgång av förslag på budget 2018 för framläggande till beslut på församlingens årsmöte.
  2. Rapport flyktingboendet
  3. Övriga frågor
By | 2018-01-02T19:56:56+00:00 2018-01-02|Nyheter|