Equmeniakyrkan Gråbo riktlinjer p.g.a. COVID-19 (Senast uppdaterad 2020-03-27 kl. 18.30)

Allmänt

Den 10/3 sammanträdde Equmeniakyrkan Gråbos styrelse och församlingsledning. Med på dagordningen fanns frågan om hur vi som församling bör förhålla oss till spridningen av det Corona-virus som just nu drabbat stora delar av världen. Här följer därför några riktlinjer och råd för hur vi som församling hanterar situationen. Notera att dessa riktlinjer kan ändras med kort varsel om riskläget förändras. Församlingsledningen följer utvecklingen.

Som kristna tror vi att Gud håller världen i sin hand. Vi vilar i hans händer och behöver därför inte gripas av fruktan eller styras av rädsla. En av Bibelns frekventaste uppmaningar är att inte vara rädd. Jesus själv manar sina efterföljare att inte vara rädda ”För er far har beslutat ge er riket.” (Luk 12:32). Det betyder emellertid inte att vi skall vara oaktsamma eller riskera vår egen eller vår nästas liv och hälsa. Genom aposteln Paulus uppmanas alla kristna att låta allt som sker bland dem ske i kärlek (1 Kor 16:64). I Apostlagärningarna får Paulus löfte från Gud att alla ska överleva när fartyget han seglar med drabbas av en storm. Icke desto mindre uppmanar han ändå sina medpassagerare att äta för att de ska kunna bli räddade (Apg 27:34).

I fallet med spridningen av det nya corona-viruset så innebär det att vi utöver att be Gud gripa in, behöver ta särskild hänsyn till personer som tillhör någon av de riskgrupper som är extra känsliga för virusets verkningar, och agera för att minska risken för smittspridning. Equmeniakyrkan Gråbos personal, volontärer, gudstjänstbesökare och besökare av andra verksamheter och arrangemang uppmanas därför att följa de riktlinjer som berörda myndigheter ger.

När du tar del av information kring smittspridningen i Sverige se till att den informationen kommer från säkra källor och följ de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Myndigheternas riktlinjer finns att tillgå på bland annat:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/aktuellt-i-vastra-gotaland/coronavirus/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Riktlinjer vid nattvard, gudstjänster och andra samlingar

Folkhälsomyndigheten bedömer sedan 2020-03-10 att risken att det nya Corona-viruset som ger upphov till sjukdomen Covid-19 sprids i Sverige som mycket hög.

2020-03-27 meddelade regeringen att alla offentliga sammankomster med mer än 50 deltagare är förbjudna tills vidare. Detta för att ytterligare minska smittspridningen i Sverige. Förbudet träder i kraft 2020-03-29 vilket innebär att Equmeniakyrkan Gråbo tills vidare inte firar någon gudstjänst på söndag förmiddagar. Det innebär också att det ordinarie nattvardsfirandet pausas tills vidare. Som församling får vi söka andra vägar att upprätthålla vår gemenskap och omsorg och vi arbetar för att göra det möjligt för församlingsmedlemmar och andra att ta del av en gudstjänst via webben.

Utifrån Folkhälsomyndighetens instruktioner uppmanar vi alla som besöker någon av församlingens verksamheter och samlingar som fortfarande pågår eller som medverkar i dem att:

  • Avstå från sociala kontakter och sålunda att besöka Equmeniakyrkan Gråbos lokaler och samlingar om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, för att minimera risken för smittspridning.
  • Hålla god handhygien genom att tvätta händerna med varmt vatten och tvål i 30 sekunder i samband med att du anländer till Equmeniakyrkan Gråbos lokaler, besöker toaletten och innan du tar fika.
  • Avstå från att hälsa genom att ta i hand eller kramas.
  • Hosta och nys i armveck eller i pappersnäsduk för att förhindra att smitta sprids.
  • Avstå att delta i församlingens verksamheter om man är 70 år eller äldre och att avstå sociala kontakter.